Зворотній зв'язок

  Ім’я, прізвище
  E-mail
  Телефон

  В Україні приймуть закон, який регулює мультимодальні перевезення

  Міністерство інфраструктури України направило до Верховної Ради проект законодавства, який покликаний врегулювати мультимодальні перевезення. Його основне завдання – визначивши організаційні та правові засади, створити оптимальні умови для розвитку і подальшого вдосконалення мультимодальних (комбінованих) вантажоперевезень.

  В Україні приймуть закон, який регулює мультимодальні перевезення

  Згідно запропонованого законопроекту, мультимодальні перевезення визначаються як перевезення, при яких використовуються два і більше видів транспорту, але при цьому організовані під відповідальністю одного оператора на основі єдиного договору на мультимодальні перевезення. Крім того, законом дано визначення кільком важливим поняттям:

  • етап мультимодального перевезення – відрізок шляху, на якому перевезення виконується одним видом транспорту
  • маршрут мультимодального перевезення – визначений договором мультимодального перевезення шлях перевезення вантажу
  • замовник послуг мультимодального перевезення – вантажовідправник (це може бути як юридична, так і приватна особа), який згідно з договором (особисто або через посередника/представника) доручає оператору мультимодального перевезення організувати і провести мультимодальні перевезення вантажів
  • оператор мультимодальних перевезень – суб’єкт господарювання, який уклав договір мультимодального перевезення і надалі виступає в якості експедитора і перевізника на весь час його виконання

  Законодавче регулювання мультимодальних перевезень направлено на вирішення декількох завдань:

  • забезпечити реалізацію єдиної політики, спрямованої на формування ринку мультимодальних перевезень шляхом реалізації єдиної інвестиційної, економічної, інноваційної та науково-технічної політик
  • створення рівних можливостей для всіх суб’єктів господарської діяльності в сфері мультимодальних перевезень та заохочення конкуренції
  • залучення інвестицій для розвитку мультимодальних перевезень
  • захистити законні та економічні інтереси суб’єктів господарювання.

  Законом передбачена державна підтримка галузі мультимодальних перевезень, яка повинна стимулювати розвиток логістично-транспортної інфраструктури цього виду перевезень. Крім того, прийняття закону має створити умови для залучення інвестицій. Окремо в законі передбачено можливість надання податкових пільг, а також спеціальних (особливих) податкових режимів для операторів, що виконують мультимодальні перевезення.

  Ухвалення законно в перспективі призведе до залучення додаткових вантажопотоків і збільшення транзитних вантажоперевезень.

  Потрібні послуги з міжнародної доставки вантажів?

  Отримайте безкоштовну консультацію спеціаліста:

   Ім’я, прізвище
   E-mail
   Телефон

   Корисна інформація: