Зворотній зв'язок

  Ім’я, прізвище
  E-mail
  Телефон

  Перелік документів для акредитації на митниці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ НА МИТНИЦІ СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Статут фірми, зміни до статуту, протокол загальних зборів, рішення (копії, завірені нотаріально), виписки з протоколів загальних зборів (копії, завірені підприємством).
  2. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства/іноземного представництва (копія, завірена нотаріально).
  3. Свідоцтво з Головного управління статистики (копія, завірена нотаріально).
  4. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість/довідки з податкових     органів, що підприємство не є платником ПДВ/свідоцтво про сплату єдиного податку (копія, завірена нотаріально).
  5. Довідка про декларування валютних цінностей / Довідка про відсутність за межами     України валютних цінностей і майна (оригінал, на поточний квартал).
  6. Довідка з банку про наявність розрахункового і валютного рахунків (оригінал).
  7. Наказ/виписка з рішення загальних зборів учасників про призначення директора (копія, завірена підприємством).
  8. Наказ/виписка з рішення загальних зборів учасників про призначення головного бухгалтера (копія, завірена підприємством) або лист, що посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом (оригінал).
  9. Наказ про призначення відповідальних осіб з роботи з митницею (копія, завірена підприємством).
  10. Копії паспортів співробітників підприємства (1-а, 2-а сторінки, реєстрація), завірені печаткою підприємства:
   • директора
   • головного бухгалтера
   • відповідальних осіб з роботи з митницею.
  11. Лист із зразками печаток підприємства і підписами осіб, які будуть використовуватись у митних органах (оригінал).
  12. Документи, що підтверджують право власності або оренди приміщення юридичної і фактичної адреси підприємства (копія, завірена підприємством).

  Потрібні послуги з міжнародної доставки вантажів?

  Отримайте безкоштовну консультацію спеціаліста:

   Ім’я, прізвище
   E-mail
   Телефон

   Корисна інформація: