Google+

Інкотермс 2010

Правила Інкотермс 2010 – важлива складова частина повсякденної  світової  торгівлі. Інкотермс (абревіатура від англійського International commercial terms) – міжнародні правила, які викладені у вигляді словника, визнані урядовими органами, комерційними та юридичними компаніями усього світу. Вони використовуються для однозначного тлумачення терміналів, найбільш часто використовуваних у світовій торгівлі. Перші правила Інкотермс були прийняті ще в 1936 році і з того часу постійно доповнюються і уточнюються, Інкотермс 2010 діють з 1 січня 2011 року.

Инкотермс 2010

 

Інкотермс 2010

Основні принципи, які регулюють терміни Інкотермс:

  • порядок розподілу витрат по доставці вантажу (товару) між продавцем і покупцем, тобто конкретне визначається, які витрати і до якого місця несе продавець і які (з якого моменту) – покупець;
  • з якого моменту з продавця на покупця переходить ризик випадкової загибелі, втрати, пошкодження вантажу;
  • визначення дати поставки товару, іншими словами – визначається момент, коли товар фактично передається продавцем вантажу (товару) в розпорядження покупця (як варіант – його представника, транспортної компанії і т.д.). Виходячи з визначення дати поставки, робиться висновок, чи виконав постачальник свої обов’язки чи ні за термінами поставки.

Всі правила, викладені в Інкотермс 2010 (їх всього 11) поділяються на два класи:

  • перший клас – складається з семи правил, які поширюються на всі види транспорту, при цьому їх дія зберігається і в разі мультимодальних перевезень, при яких використовується кілька різних видів транспорту. Особливість цього класу правил в тому, що вони можуть використовуватися, коли морський транспорт використовується для проведення частини перевезень. У цей клас входять FCA, EXW, CIP, CPT, DAP, DAT і DDP;
  • другий клас – регулює правила для морського і внутрішнього (річкового) водного транспорту, їх особливістю є те, що в них порти виступають як пункт поставки, так і місцем, куди проводиться доставка товару покупцеві. До цього класу правил відносяться CFR, FAS, FOB і CIF.

При цьому слід розуміти, що Інкотермс 2010 не може замінити собою договір купівлі-продажу. Перш за все, він не регулює питання переходу права власності – цей момент повинен бути прописаний в договорі окремо. Правила Інкотермс 2010 тільки чітко і однозначно визначають умови: яка сторона, що бере участь в договорі купівлі-продажу, бере на себе відповідальність на проведення транспортування вантажу і в яких обсягах, де продавець повинен передати вантаж (товар) продавцю, які витрати кожна зі сторін приймає на себе. Правила Інкотермс 2010 не встановлюють порядок оплати, а також відповідальність сторін за порушення умов договору купівлі-продажу.

Є питання?
Отримати детальну консультацію тепер можна по телефону або замовити зворотній зв'язок
Телефонуйте:
+38 (044) 490-49-12
+38 (044) 499-62-28
+38 (044) 351-64-68
+38 (050) 367-97-07
+38 (067) 343-49-88
Дізнайтесь тариф
на перевезення вашого вантажу